Spink

Už jste si udělali finanční rezervy? Pokud ano, určitě toho nelitujete, že? Situace se u nás zkomplikovala a běda tomu, kdo se nezajistil a nemá kde brát.

Kdo má zákonnou povinnost revize elektroinstalace?

Elektřinu používá v běžném životě každý z nás, ať už doma či v zaměstnání. A obvykle si ani neuvědomujeme, jak nebezpečná ve skutečnosti může být, především díky hned několika ochranným prvkům, kterými je většina elektronických přístrojů vybavena.

Samozřejmě se najdou výjimky, například rodiče malých dětí, které sotva začaly lézt obvykle zakrývají zásuvky v celém domě speciálními kryty, a to z dobrého důvodu – chtějí předejít tomu, aby jejich zvědavý potomek dostal ránu elektrickým proudem. Většinou však tomu příliš ? pozornosti nevěnujeme, dokud se něco nestane.

skříně s pojistkami

Je to tedy jedna ze záležitostí, kde mnohdy musí stát myslet za nás. Proto platí na některých místech povinnost revize Elektroinstalace. Jednoduše řečeno, jde o to, že v pravidelných intervalech přijde odborník a zkontroluje, zda je elektrické vedení na daném místě v pořádku. Tato povinnost byla zavedena z toho důvodu, že v případě poškození mohou být následky skutečně nepěkné.

Samozřejmě si každý z nás dokáže představit, jaké to asi je dostat ránu proudem, a jen málokdo by to chtěl zažít. Ovšem to není jediné nebezpečí, které nám hrozí, a popravdě ani zdaleka ne to nejčastější. Obvykle totiž poškozené elektrické vedení způsobí vznik požáru, a to takového, který není zrovna jednoduché zlikvidovat.

probíhající kontrola elektroinstalace

To vše samozřejmě způsobí škody jak na majetku, tak i případně na zdraví či dokonce i životech lidí. A tomu je nutné především na veřejných místech předejít. K tomu slouží právě výše zmíněné prohlídky.

V nejčastějších intervalech je musí podstupovat nemocnice a zdravotnická zařízení, a to z pochopitelných důvodů. Dále jsou to nejrůznější veřejné instituce, jako úřady, ale také například policejní stanice. Z těch soukromých to jsou například obchody a obchodní centra nebo třeba i kavárny nebo restaurace. Tak je zaručena bezpečnost návštěvníků.

Co se našich domovů týče, zde nic takového nařízeno nemáme. Avšak vzhledem k počtu nehod a požárům, které takto vznikají, rozhodně není špatný nápad nechat si občas elektroinstalaci zkontrolovat také, byť jen pro klid vaší duše.